หลักสูตร

เราสร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ในงานวิจัย การเรียนการสอน และจิตสาธารณะ

ทำไมต้องเรียนการตลาดที่จุฬาฯ ?

จิตวิญญาณของเรา
ในการพัฒนานักศึกษา ภาควิชาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของนักศึกษา เช่น งานการกุศลที่บ้านสำหรับเด็กพิการ ในการพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายสนับสนุนให้คณาจารย์เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทางภาควิชายังให้บริการวิชาการ ปีที่แล้วมีการฝึกอบรม 5 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 200 คน และ 1 ครั้ง แจกการฝึกอบรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน
รางวัลของเรา
ผู้ชนะรางวัล JMAT (การแข่งขันแผนการตลาดชั้นนำของประเทศไทย) 10 ปีซ้อน

งานวิจัยแบรนด์องค์กรชั้นนำของประเทศไทยคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ

สัมมนา “การจัดอันดับแบรนด์และกลยุทธ์แบรนด์ที่ทรงพลัง”

“คุณค่าแบรนด์องค์กรชั้นนำของประเทศไทย” โดยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด
อนาคตของเรา
เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดจึงมีแผนร่วมมือกับสถาบันระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงในด้านความร่วมมือของคณาจารย์ แผนกยังมีแผนที่จะร่วมมือกับองค์กรและบริษัทเอกชนอื่นๆ เพื่อแบ่งปันความรู้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ภาควิชายังสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยโดยเน้นที่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
scroll to top button