News & Events

highlights
เปิดบ้านหลักสูตร MBM ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะบัญชี จุฬาฯ
เปิดบ้านหลักสูตร MBM ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะบัญชี จุฬาฯ ผู้สนใจร่วมงานล้นหลาม . ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing หรือ MBM) ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ English Programme (In Collaboration with Cambridge) เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 ณ CBS Lounge ได้รับความสนใจจากว่าที่ผู้สมัครอย่างล้นหลาม . ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมแนะนำหลักสูตร MBM ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดอันดับที่ 1 ของไทยและเป็นหลักสูตรแรกของเอเชียซึ่งดำเนินการมากว่า 20 ปี . นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังความรู้จาก Prof.Shigeo Okazaki International Brand Expert ในหัวข้อ The Future of Branding ด้วย . หลักสูตร MBM เปิดรับสมัคร 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2667 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2218-5791-2 หรือ mbm@cbs.chula.ac.th , mbm-eng@cbs.chula.ac.th http://marketing.cbs.chula.ac.th
read more
highlights
ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023
หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานวิจัยการประเมินค่าแบรนด์องค์กรที่ทำต่อเนื่องยาวนานถึง 14 ปี โดย ศ.กิตติคุณ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล สู่งานประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและ ASEAN ประจำปี 2023 แก่ผู้บริหารสูงสุด   ในงานมีการเสวนาเรื่อง “Corporate Brand and Governance for Sustainability” ที่จะจุดประกายเรื่องธรรมาภิบาลให้กับแบรนด์องค์กรทุกแห่ง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส และ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ   สำหรับ Thailand’s Top Corporate Brands 2023 มีบริษัทที่ได้รับรางวัลจำนวน 14 บริษัท ได้แก่ คาราบาวกรุ๊ป (95,839 ล้านบาท) ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (29,242 ล้านบาท) บัตรกรุงไทย (92,899 ล้านบาท) ทีคิวเอ็ม อัลฟา (28,288 ล้านบาท) ยูไนเต็ด เปเปอร์ (5,933 ล้านบาท) ไดนาสตี้ เซรามิค(13,752 ล้านบาท) แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (58,571 ล้านบาท) กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (340,700 ล้านบาท) โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (140,118 ล้านบาท) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (94,379 ล้านบาท) บีอีซี เวิลด์ (13,246 ล้านบาท) ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (89,418 ล้านบาท) ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (13,938 ล้านบาท) และ จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (51,733 ล้านบาท) . สำหรับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brands 2023 หรือรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) ประจำปี 2566 มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่ Bank Central Asia Tbk Pt (Million USD 46,586) จากอินโดนีเซีย Hong Leong Financial Group (Million USD 13,728) จากมาเลเซีย SM Investments Corporation (Million USD 14,344) จากฟิลิปปินส์ DBS Group Holdings(Million USD 20,402) จากสิงคโปร์ Advanced Info Service Plc. (Million USD 9,830) จากไทย Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Million USD 10,864) จากเวียดนาม   งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอย่างยิ่งเพราะผู้บริหารและผู้ลงทุนสามารถทราบมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นตัวเลขทางการเงิน และผู้บริหารสามารถพัฒนาแบรนด์องค์กรของตนต่อไปเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว
read more
1 2