Open House MBM CBS Chula

Open House MBM CBS Chula

เปิดบ้านหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะบัญชี จุฬาฯ

 

ลงทะเบียนด่วน ที่นั่งจำกัด!
Register Now, Limited Seats Available!

.
แนะนำหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ English Programme (In Collaboration with Cambridge University)

พูดคุยสอบถามข้อมูลกับคณะอาจารย์และรุ่นพี่ในทุกแง่มุม
.

TOP Business Education from the TOP Universities
.

27 Jan 2024

16:00-17:30hrs
@CBS Lounge 1st Floor, Building 8 Chulalongkorn Business School
.

Registration: https://forms.gle/Uewxh6PJxjYEZ3Rf8
.
Special Sessions by:
– Prof. Wilert Puriwat, DPhil (Oxford)
Dean Chulalongkorn Business School
– Asst.Prof.Ake Pattaratanakun, PhD (Cambridge)
Head of Marketing Department and Director of MBM
– Assoc.Prof. M.L. Sawika Unahanandh
Deputy Director of MBM

Our Very Special Guest:
Prof.Shigeo Okazaki
International Brand Expert

For more information:

0-2218-5791-2

 

 

Mareena@cbs.chula.ac.th
10 Jan 2024
Share This Content