จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของไทย จากองค์กรระดับโลก 3 สถาบัน

จุฬาฯ ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของไทย
จากองค์กรระดับโลก 3 สถาบัน

– QS University Ranking by Subject 2019 ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน Business and Management Studies และ Accounting and Finance

– U.S.News ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยใน Best Global Universities 2020

– Time Higher Education ให้จุฬาฯ เป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน Business and Economics

การจัดอันดับดังกล่าวนำความยินดีมาแก่ชาวจุฬาฯ
และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
และจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานอย่างเต็มที่
เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยต่อไป

MKT CBS admin
29 Jun 2022
Share This Content