เปิดบ้านหลักสูตร MBM ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะบัญชี จุฬาฯ

เปิดบ้านหลักสูตร MBM ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะบัญชี จุฬาฯ ผู้สนใจร่วมงานล้นหลาม
.
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing หรือ MBM) ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ English Programme (In Collaboration with Cambridge) เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 ณ CBS Lounge ได้รับความสนใจจากว่าที่ผู้สมัครอย่างล้นหลาม
.
ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมแนะนำหลักสูตร MBM ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดอันดับที่ 1 ของไทยและเป็นหลักสูตรแรกของเอเชียซึ่งดำเนินการมากว่า 20 ปี
.
นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังความรู้จาก
Prof.Shigeo Okazaki
International Brand Expert ในหัวข้อ The Future of Branding ด้วย
.
หลักสูตร MBM เปิดรับสมัคร 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2667
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0-2218-5791-2 หรือ mbm@cbs.chula.ac.th , mbm-eng@cbs.chula.ac.th
Mareena@cbs.chula.ac.th
02 Feb 2024
Share This Content