ท่านคณบดี ร่วมกับ ทีมงาน PT เข้าตรวจความเรียบร้อยที่ CBS CAFE

ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร ร่วมกับ ทีมงาน PT เข้าร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยที่ CBS Cafe ที่จะเตรียมเปิดตัวให้ใช้บริการวันแรกในช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565
โดยงานเปิดตัวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Chulalongkorn Business School และ PTG เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความร่วมมือ ในการพัฒนาทักษะทางธุรกิจสำหรับนิสิตคณะพาณิชศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
……………………………………………..
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Instagram : cbschula_official
Twitter : @CBS_Chula
Linkedin : Chulalongkorn Business School(CBS)
MKT CBS admin
29 Jun 2022
Share This Content