การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก GLOBAL SUMMIT OF WOMEN 2022

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย นำตัวแทนนิสิตเข้าร่วม “การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก GLOBAL SUMMIT OF WOMEN 2022” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ภายใต้ธีม : “WOMEN: CREATING OPPORTUNITIES IN THE NEW REALITY”

 

 
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย นำตัวแทนนิสิตเข้าร่วม “การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก Global Summit of Women 2022” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ภายใต้ธีม : “Women: Creating Opportunities in the New Reality”
 
โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งที่ 32 ภายในงานมีตัวแทนผู้นำสตรีจากภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ปีนี้เน้นให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีในการร่วมฟื้นเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อความความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
……………………………………………..
ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Instagram : cbschula_official
Twitter : @CBS_Chula
Linkedin : Chulalongkorn Business School(CBS)
Website : CBS website
 
MKT CBS admin
29 Jun 2022
Share This Content