Soเชี่ยว EP9 แฮชแท็ก (Hashtag) เป็นเครื่องมือทางการตลาด จริงหรือเปล่า?

“ยังรอการพิสูจน์ (FIND OUT)”

แฮชแท็ก (#) เองก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการแชร์ต่อ พูดต่อ เมื่อใดที่เราใช้แฮชแท็กนั่นหมายความว่าเรารับฟังคำสั่งและทำตาม ซึ่งผู้บริโภคก็มีแนวโน้มว่าจะทำตามได้โดยง่าย เพราะถือว่าไม่มีต้นทุนในการทำ ถือว่าเป็นการร่วมชิงโชค เครื่องมือเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายของแบรนด์ แฮชแท็กสามารถดึงคนที่มีทัศนคติตรงกัน แฮชแท็กเหมือนกัน พูดข้อมูลเหมือนกัน ก็จะรวบรวมอยู่ภายใต้คำ ๆเดียวกัน เช่น ถ้าเราแฮชแท็ก #1ล้าน พอเราคลิกเข้าไปก็จะพบว่าลูกค้าที่ให้ความร่วมมือกับเราเป็นลูกค้าคนไหนบ้าง เมื่อแฮชแท็กเกิดการแชร์มาก ๆ (Viral) จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากไม่ได้ใช้ในการส่งเสริมการขายก็จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ แล้วลูกค้าแชร์ไปมากๆ ก็จะโด่งดัง เป็นที่กล่าวขานในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สรุปว่า แฮชแท็ก เป็นเครื่องมือทางการตลาดหรือไม่นั้น ผู้บริโภคต้องวิเคราะห์จากสถานการณ์นั้น ๆ เองเป็นกรณี ๆ ไป ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายการ Soเชียว ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ เวลา 20.25 น. หลังข่าวในพระราชสำนัก และ ข่าวไทยบันเทิง

**********************************************

สามารถติดตามรับชมรายการ “Soเชี่ยว”

ย้อนหลังได้ที่ Soเชี่ยว Playlists: https://goo.gl/F1vT9p

แล้วมา Soเชี่ยว(ชาญ) ไปด้วยกันนะคะ!

MKT CBS admin
29 Jun 2022
Share This Content